วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ตำบลวังไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นหน้าวัดไปบ้านนายทองสาย พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji Xerox CP225w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้ เเละเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง