วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลเเค็บ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์จัดแสดงกิจกรรมและผลงานตามโครงการของดีอำเภอประทาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง