วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ เส้นจากบ้านนายประสิทธิ์ถึงสามแยกกกอีหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลงยางมะตอยพร้อมบดทับแน่น บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระ ตำบลวังไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นหน้าวัดไปบ้านนายทองสาย พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji Xerox CP225w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง