วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมารื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจันสอน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อชุดสังฆทานและเทียนพรรษาตามโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านกุดฆ้องวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลเเค็บ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)