วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์จัดแสดงกิจกรรมและผลงานตามโครงการของดีอำเภอประทาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L๒๗๑๕DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง