องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 


ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           1    คน
เดือนนี้              108    คน
ปีนี้                   2359   คน
ทั้งหมด             2359    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้้องกัน และควบคุมการ...
โครงการการบริหารจัดการขยะ
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัตกรณีฉุกเฉินจา...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้