องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 


ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 25    คน
สัปดาห์นี้           97    คน
เดือนนี้              605    คน
ปีนี้                   3521   คน
ทั้งหมด             6221    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการดำเนินอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและ...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดได้ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม...

โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออ...

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ได้ออกพ่นหมอกควันทุ...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ...

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายยุทธนา ปัตตาเทสัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พร้อมด้วย...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้