องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 


ออนไลน์             5   คน
วันนี้                 33    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              136    คน
ปีนี้                   5308   คน
ทั้งหมด             8008    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

การลงพิ้นที่ของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมด้วยคณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอย ลงพ...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยนายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหา...

กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่รับของ...

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมาชิกสภาองค์การบริห...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้