องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 4    คน
สัปดาห์นี้           4    คน
เดือนนี้              152    คน
ปีนี้                   2625   คน
ทั้งหมด             11409    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนด...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ...
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้