องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             3   คน
วันนี้                 22    คน
สัปดาห์นี้           60    คน
เดือนนี้              227    คน
ปีนี้                   410   คน
ทั้งหมด             12386    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564บุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอประทาย 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม 2567)

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้