องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             4   คน
วันนี้                 15    คน
สัปดาห์นี้           44    คน
เดือนนี้              139    คน
ปีนี้                   1129   คน
ทั้งหมด             13105    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564การจัดงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอา...
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สม...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้