องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 3    คน
สัปดาห์นี้           13    คน
เดือนนี้              38    คน
ปีนี้                   1801   คน
ทั้งหมด             10585    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุข...
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้อง...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้