องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 


ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 2    คน
สัปดาห์นี้           35    คน
เดือนนี้              135    คน
ปีนี้                   2056   คน
ทั้งหมด             2056    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัตกรณีฉุกเฉินจา...
โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออ...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้