องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 5    คน
สัปดาห์นี้           39    คน
เดือนนี้              165    คน
ปีนี้                   1798   คน
ทั้งหมด             13774    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ บูรณาการร่วมกับโรงพ...
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สม...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้