องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 3    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              252    คน
ปีนี้                   1576   คน
ทั้งหมด             13552    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นท...
โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการงดใช้โฟม หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี ๒๕๖๗

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้