องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565(ระบบ E-plan.nacc) [ 10 เม.ย. 2566 ]40
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พ.ศ. 2566 ในครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]36
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]31
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]58
5 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]54
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระบบ E-plan.nacc) [ 20 เม.ย. 2565 ]36
7 ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]126
8 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]112
9 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) [ 17 มี.ค. 2565 ]128
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) [ 10 มี.ค. 2565 ]125
11 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]127
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(E-plan.nacc) [ 10 พ.ย. 2564 ]28
13 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – เดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]179
14 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]180
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 [ 30 เม.ย. 2561 ]182
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561-2564 [ 6 ก.พ. 2561 ]181