องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]19
2 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]17
3 ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]89
4 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]81
5 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) [ 17 มี.ค. 2565 ]89
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) [ 10 มี.ค. 2565 ]90
7 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]93
8 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – เดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]144
9 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]147
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 [ 30 เม.ย. 2561 ]145
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561-2564 [ 6 ก.พ. 2561 ]148