องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รณรงค์การไม่เผาตอซังนาข้าว [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
2 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 22 พ.ค. 2566 ]0
3 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]6
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]5
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]7
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]6
7 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]16
8 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด 2566" (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]14
9 ประชาสัมพัธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
10 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]12
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]10
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2565 ]10
13 ขออนุมัติการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2565 ]7
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]8
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]29
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]24
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]21
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]23
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]26
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7