องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]152
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]139
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]132
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]160
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]141