องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานบริหารกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 ส.ค. 2566 ]15
2 ประกาศสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]17
3 ประกาศสภาฯ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]17
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]16
5 ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]16
6 ประกาศสภาฯ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]16
7 ประกาศสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]18
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2566 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]22
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]23
10 ประกาศสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]25
11 ประกาศสภาฯ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]21
12 ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]22
13 ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]23
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]23
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ วันเริ่ม ระยะเวลา ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ระยะเวลา ประจำปี 2567 [ 17 ก.พ. 2566 ]20
16 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]25
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]21
18 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]22
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]21
20 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3