องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานบริหารกิจการสภา อบต.โนนเพ็ด
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 พ.ค. 2566 ]0
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง นักประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]0
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]0
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]0
7 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]6
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]5
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขัอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [ 16 พ.ย. 2564 ]2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]157
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]144
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]137
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]168
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]149