องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานบริหารกิจการสภา อบต.โนนเพ็ด


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  เรื่องเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ