องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานบริหารกิจการสภา อบต.โนนเพ็ด


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ