องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานบริหารกิจการสภา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  เรื่องนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ   สมัยแรก  ปี 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ