องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานบริหารกิจการสภา อบต.โนนเพ็ด


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  เรื่องรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยแรก  ปี 2564    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่องรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ