องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม (1) [ 22 ม.ค. 2567 ]13
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2567 ]7
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]8
4 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ส.ค. 2566 ]31
5 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) [ 19 เม.ย. 2566 ]36
6 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 28 มี.ค. 2566 ]43
7 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 28 มี.ค. 2566 ]40
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]36
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]37
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]35
11 ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]33
12 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]34
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]41
14 ประกาศกำหนดแนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]42
15 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]42
16 ประกาศนโยบายไม่ัรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]37
17 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2565 ]35
18 ประกาศกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]62
19 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]52
20 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]65
 
หน้า 1|2|3|4