องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ