องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนเพ็ด ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนเพ็ด ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ