องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งคณะกรรมการประเมินคณะธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]3
2 คำสั่งคณะกรรมการประเมินคณะธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]3
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]527
4 ประกาศเจตรนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]3
5 รูปประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]4
6 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]3
7 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]4
8 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]3
9 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]4
10 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]3