องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรมประชาคมเตรียมความพร้อมดำเนินตามโครงการบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]4
2 ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 19 เม.ย. 2566 ]10
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]12
4 รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]10
5 แบบรายงานไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]19
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]108
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]61
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]127
9 ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 2 ก.พ. 2566 ]16
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]27
11 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]23
12 แผ่นพับประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.โนนเพ็ด ใสสะอาด 2566"(No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]22
13 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]15
14 คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]23
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]25
16 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]110
17 ประกาศกำหนดแนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]44
18 ประกาศนโยบายไม่ัรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]19
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2565 ]28
20 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 1 ธ.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4