องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ