องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ