องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ