องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]14
3 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]13
4 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]14
5 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]18
6 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]9
7 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]81
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]101
9 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2564 ]66
10 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]66
11 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]79
12 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]66
13 ประกาศการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]66
14 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]71
15 สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]144
16 รายงานผลปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]142
17 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]70
18 สรุปการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564(6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]146
19 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]65
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 18 มี.ค. 2564 ]141
 
หน้า 1|2