องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]17
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]45
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]31
4 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]31
5 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]31
6 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]36
7 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]32
8 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]103
9 ประกาศอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]12
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]127
11 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]9
12 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2564 ]83
13 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]84
14 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]97
15 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]82
16 ประกาศการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]85
17 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]89
18 สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]165
19 รายงานผลปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]157
20 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]86
 
หน้า 1|2