องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]51
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]71
3 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 [ 22 ธ.ค. 2564 ]42
4 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]40
5 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]52
6 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]42
7 ประกาศการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]41
8 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]44
9 สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]122
10 รายงานผลปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]119
11 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]44
12 สรุปการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564(6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]121
13 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]42
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 18 มี.ค. 2564 ]120
15 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]42
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2563 ]117