องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ