องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง