องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ