องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง