องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ