องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ