องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานทะเบียนพานิชย์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 4 ม.ค. 2566 ]18
2 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 4 ม.ค. 2566 ]15
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน [ 4 ม.ค. 2566 ]18
4 หนังสือแนวทางจดทะเบียนพาณิชย์ [ 21 ต.ค. 2565 ]17
5 แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ม.ค. 2563 ]16
6 แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง [ 8 ม.ค. 2563 ]16
7 แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์เลิก [ 8 ม.ค. 2563 ]17
8 แบบฟอร์ม ตรวจค้น ขอใบรับรอง ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ม.ค. 2563 ]16