องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศและคำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]11
2 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]18
3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]17
4 คู่่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2564 ]54
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2564 ]122
6 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน [ 30 มี.ค. 2564 ]120
7 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]128
8 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]132
9 แผ่นพับให้ความรู้การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]123
10 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2562 ]123