องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2564 ]34
2 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2564 ]101
3 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน [ 30 มี.ค. 2564 ]98
4 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]107
5 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]108
6 แผ่นพับให้ความรู้การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]99
7 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2562 ]100