องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2566 ]5
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) [ 19 เม.ย. 2566 ]5
3 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 30 มี.ค. 2566 ]7
4 ประกาศและคำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]29
5 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]27
6 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
7 คู่่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2564 ]63
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2564 ]128
9 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน [ 30 มี.ค. 2564 ]126
10 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]135
11 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]139
12 แผ่นพับให้ความรู้การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]128
13 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2562 ]142