องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ