องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ