องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


ประกาศและคำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศและคำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ