องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]41
2 ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]27
3 ประกาศ่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]89
4 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]151
5 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]143
6 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]133
7 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]140
8 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดขั้นตอนและยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]148
9 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]138
10 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 5 มี.ค. 2564 ]141
11 คู่มือการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 5 มี.ค. 2564 ]160
12 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]162