องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]78
2 ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]59
3 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]107
4 ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]73
5 ประกาศ่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]114
6 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]182
7 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]166
8 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]157
9 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]165
10 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดขั้นตอนและยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]177
11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]168
12 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 5 มี.ค. 2564 ]169
13 คู่มือการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 5 มี.ค. 2564 ]191
14 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]202