องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]38
2 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]41
3 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]34
4 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]40
5 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดขั้นตอนและยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]36
6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]34
7 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 5 มี.ค. 2564 ]36
8 คู่มือการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 5 มี.ค. 2564 ]36
9 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]44