องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 [ 3 มี.ค. 2565 ]57
2 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]121
3 รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]115
4 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]108
5 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]112
6 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดขั้นตอนและยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]114
7 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]107
8 ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร [ 5 มี.ค. 2564 ]110
9 คู่มือการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 5 มี.ค. 2564 ]124
10 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]127