องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(6 เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(6 เดือนแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ