องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการขอขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ