องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]10
2 ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]13
3 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนของกองคลัง ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]26
4 สถิติการให้บริการประชาชนของกองช่าง ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]23
5 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]28
6 สถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]23
7 ประชาสัมพันธ์ไม่เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 29 มี.ค. 2566 ]26
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]30
9 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]28
10 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในครึ่งปีแรก ปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 21 มี.ค. 2565 ]117
11 สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]115
12 ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษี ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]114
13 สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]108
14 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน(กองสวัสดิการสังคม) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]110
15 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน(กองช่าง) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 17 มี.ค. 2565 ]120
16 คู่มือสำหรับประชาชนขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]121
17 คู่มือสำหรับประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ [ 11 มี.ค. 2565 ]127
18 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]119
19 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]119
20 คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 11 มี.ค. 2565 ]114
 
หน้า 1|2|3