องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนของกองคลัง ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]6
2 สถิติการให้บริการประชาชนของกองช่าง ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]4
3 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด ในครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]4
4 สถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]3
5 ประชาสัมพันธ์ไม่เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 29 มี.ค. 2566 ]4
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]8
7 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]3
8 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในครึ่งปีแรก ปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 21 มี.ค. 2565 ]94
9 สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]92
10 ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษี ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]87
11 สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]86
12 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน(กองสวัสดิการสังคม) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]87
13 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน(กองช่าง) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 17 มี.ค. 2565 ]95
14 คู่มือสำหรับประชาชนขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]97
15 คู่มือสำหรับประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ [ 11 มี.ค. 2565 ]102
16 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]96
17 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]94
18 คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 11 มี.ค. 2565 ]92
19 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]94
20 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน [ 11 มี.ค. 2565 ]96
 
หน้า 1|2