องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.โนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]35
2 สถิติการบริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]34
3 สถิติผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]33
4 สถิติผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]34
5 สถิติผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]37
6 สถิติการบริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]33
7 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ สำนักปลัด ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]35
8 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ สำนักปลัด ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]33
9 สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]32
10 สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]33
11 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]36
12 สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]34