องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในครึ่งปีแรก ปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 21 มี.ค. 2565 ]60
2 สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]55
3 ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษี ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]57
4 สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]51
5 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน(กองสวัสดิการสังคม) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 มี.ค. 2565 ]56
6 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน(กองช่าง) ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 17 มี.ค. 2565 ]64
7 คู่มือสำหรับประชาชนขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]67
8 คู่มือสำหรับประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ [ 11 มี.ค. 2565 ]68
9 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]68
10 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]62
11 คู่มือสำหรับประชาชนการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 11 มี.ค. 2565 ]62
12 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]65
13 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน [ 11 มี.ค. 2565 ]64
14 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน [ 11 มี.ค. 2565 ]66
15 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย [ 11 มี.ค. 2565 ]63
16 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 มี.ค. 2565 ]63
17 คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ [ 11 มี.ค. 2565 ]70
18 คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 11 มี.ค. 2565 ]71
19 คู่มือสำหรับประชาชนการยื่นเรื่องร้องเรียน [ 11 มี.ค. 2565 ]65
20 คู่มือสำหรับประชาชนการยื่นเรื่องร้องทุกข์ [ 11 มี.ค. 2565 ]71
 
หน้า 1|2