องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในครึ่งปีแรก ประจำปี 2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ