องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ตำบลโนนเพ็ด เป็น 1 ใน 13 ตำบลของอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 บนที่ราบสูงโคราช มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีที่ลุ่มบ้างเล็กน้อย มีป่าไม้เล็กน้อย มีลำน้ำไหลผ่าน 1 สาย คือ ลำห้วยแอก พื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอประทายห่างจากอำเภอประทาย ระยะทาง 15.30 กิโลเมตร เดินทางเส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1017 ใช้เวลาในการเดินทางรถยนต์ 15 นาที ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 118 กิโลเมตร เดินทางเส้นถนนมิตรภาพหมายเลข 2 ใช้เวลาในการเดินทางรถยนต์ 1ชั่วโมง 37 นาที ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 378 กิโลเมตร เดินทางเส้นถนนมิตรภาพหมายเลข 2 ใช้เวลาในการเดินทางรถยนต์ 4 ชั่วโมง 55 นาที ขนาดพื้นที่ อาณาเขต ตำบลโนนเพ็ด พื้นที่ทั้งหมด 51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,250 ไร่ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอพล อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น ทิศตะใต้ ติดต่อกับตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย และอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย