องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปฏิทินการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 [ 20 มิ.ย. 2565 ]35
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]67
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]74
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]38
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]38
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 9 ก.ย. 2564 ]40
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]36
8 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]134
9 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔(๖ เดือนแรก) [ 22 มี.ค. 2564 ]116
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]39
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]35
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]38
13 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]121
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]37
15 รายงานการติดตามประเมิืนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(2561-2564)รอบเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]121