องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโนนเพ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโนนเพ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ