องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 ส.ค. 2566 ]18
2 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]93
3 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 20 ต.ค. 2565 ]83
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]37
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 30 มี.ค. 2564 ]180
6 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 30 มี.ค. 2564 ]190
7 แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 5 มี.ค. 2564 ]228
8 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 5 มี.ค. 2564 ]191