องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]18
2 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 20 ต.ค. 2565 ]20
3 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 30 มี.ค. 2564 ]137
4 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 30 มี.ค. 2564 ]141
5 แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 5 มี.ค. 2564 ]146
6 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 5 มี.ค. 2564 ]151