องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ