องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ