องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]22
2 แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]17
3 แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]16
4 แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]23
5 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]16
6 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]18
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]18
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]18
9 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]22
10 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]19
11 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 - 2570 [ 2 มี.ค. 2565 ]90
12 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]146
13 สายตรงรับแจ้งเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ [ 13 ก.พ. 2564 ]143
14 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]152
15 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบระมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]143
16 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]143
17 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]153
18 แผนป้องกันอัคคีภัย ปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]138
19 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]142
20 ประกาศจัดต้ั้งศูนย์ป้องกันภัยแล้ง ปี 2562 [ 11 พ.ย. 2561 ]145
 
หน้า 1|2