องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]35
2 สายตรงรับแจ้งเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ [ 13 ก.พ. 2564 ]34
3 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]38
4 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบระมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]37
5 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]32
6 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]34
7 แผนป้องกันอัคคีภัย ปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]33
8 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]34
9 ประกาศจัดต้ั้งศูนย์ป้องกันภัยแล้ง ปี 2562 [ 11 พ.ย. 2561 ]35
10 แผนปฏิบัติการป้้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]35
11 ประกาศแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2561 ]35
12 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้ัองกันอัคคีภัย ปี2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]35
13 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันวาตภัย ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]32
14 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 6 มี.ค. 2561 ]35