องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 - 2570 [ 2 มี.ค. 2565 ]63
2 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]117
3 สายตรงรับแจ้งเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ [ 13 ก.พ. 2564 ]114
4 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]126
5 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบระมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]117
6 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]115
7 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]124
8 แผนป้องกันอัคคีภัย ปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]110
9 แผนป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]115
10 ประกาศจัดต้ั้งศูนย์ป้องกันภัยแล้ง ปี 2562 [ 11 พ.ย. 2561 ]117
11 แผนปฏิบัติการป้้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]119
12 ประกาศแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2561 ]119
13 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้ัองกันอัคคีภัย ปี2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]113
14 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันวาตภัย ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]114
15 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 6 มี.ค. 2561 ]110