องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย [ 31 พ.ค. 2566 ]30
2 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]65
3 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]37
4 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]36
5 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]65
6 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]52
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]99
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]63
9 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]63
10 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]100
11 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]62
12 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 - 2570 [ 2 มี.ค. 2565 ]130
13 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]30
14 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]31
15 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]32
16 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]28
17 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]192
18 สายตรงรับแจ้งเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ [ 13 ก.พ. 2564 ]178
19 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]185
20 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบระมาณ 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]179
 
หน้า 1|2