องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข


คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปจัดกิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้าสุข และร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื่นที่สาธารณประโยชน์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18