องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.nasom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข


คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปจัดกิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้าสุข และร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื่นที่สาธารณประโยชน์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2024-07-20
2024-07-18
2024-07-11
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23