องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีทอดเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านโนนเพ็ด


คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรมทอดเทียนและถวายเทียนพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านโนนเพ็ด  ตำบลโนนเพ็ด  อำเภอประทาย 

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18