องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.nasom.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ประจำปี ๒๕๖๖


เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ลงพื้นที่ในการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด

2024-07-20
2024-07-18
2024-07-11
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23