องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ประจำปี ๒๕๖๖


เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ลงพื้นที่ในการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18