องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านนายก สุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด  ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18