องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านนายก สุบิน  บุญรุ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผุู้นำชุมชน่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18